ประเภทสินค้า :
 
อุปกรณ์การทำงาน
 
วิธีใช้ :
 
บรรจงวางลงบนผิวงานส่วนที่มีจุดตำหนิ จัดแต่งตาม(ลูกค้า)ชอบ


Comment

Comment:

Tweet